Αρθρογραφία

Wednesday, 3 August 2011 11:53

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Wednesday, 3 August 2011 11:51

Ζ΄ Κυριακή Ματθαίου

Wednesday, 3 August 2011 11:49

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 
Θεολογικά
Ευαγγελικά Αναγνώσματα
Αντιοικουμενιστικά
Εκκλησιαστική Ιστορία
Αντιαιρετικά
Αποστολικά Αναγνώσματα
Γενικού Περιεχομένου
Υμνολογικά - Αγιολογία
Μορφές
Μελέτες
Θρησκειολογικά
Κείμενα και φωνητικά του Αρχμ. Αρσένιου Κατερέλου
Εθνικά
Ποιήματα
Πεζά - Διηγήματα
Μάχη Κονίτσης
Ιστορικά

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε και ζοῦμε, ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, το Σῶμα δηλ. τοῦ Χριστοῦ, εἶναι Ἐκκλησία τῶν Μυστηρίων.

Τό πρῶτο ἀπό τά μυστήρια, τό εἰσαγωγικό μυστήριο, πού μᾶς εἰσάγει καί μᾶς κάνει ὀργανικά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.

Στήν Π.Δ. ἔχουμε τύπους τοῦ πραγματικοῦ Βαπτίσματος, μέ τελευταῖο τό βάπτισμα μετανοίας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ ὁποῖος κλείνει τήν Π.Δ. καί ἀνοίγει τήν Κ. Διαθήκη. «Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας τῷ λαῷ λέγων εἰς τόν ἐρχόμενον μετ' αὐτόν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ' ἔστιν εἰς τόν Ἰησοῦν» (Πράξ. 19,4). Ὁ Ἰωάννης βάπτισε βάπτισμα μετανοίας καί ἔλεγε στό λαό νά πιστεύουν σ' Ἐκεῖνον πού ἔρχεται μετά ἀπό αὐτόν, δηλ. στόν Ἰησοῦ Χριστό.

Περισσότερα...